תהליך קבלת מטופל לאשפוז

תהליך קבלת מטופל לאשפוז

בקשה להתאשפז במרכז הרפואי הרצוג נעשית בדרך כלל דרך בית החולים הכללי שבו המטופל מאושפז, בתיאום עם קופת החולים או חברת הביטוח. צוות המחלקה המַפְנה, יגיש בקשה להנהלת הסיעוד במרכז הרפואי הרצוג כדי לדון בהתאמת המטופל לאשפוז אצלנו. .

 

 

טרם הגעת המטופל לאשפוז, על נציג המשפחה להגיע למשרד קבלת חולים במרכז הרפואי הרצוג, מצויד במסמכים הבאים:
1. תעודת זהות של נציג המשפחה הפונה;

2. תעודת זהות של החולה;

לאחר הסדרת האשפוז כנדרש, יוזמן החולה לאשפוז, והעברתו תתואם עם המחלקה הרלוונטית במרכז הרפואי הרצוג.

 

שעות פעילות המשרד לקבלת חולים:

א'ה': 08:0015:30

 

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים ניתן להתקשר למחלקה לקבלת חולים: 02-5316832 או 02-5316831

 

יש להיערך לשחרור המטופל עד שעות הצהריים.

 

 

 

אגרת למשפחה 

 

עבור לתוכן העמוד