הועד הפועל

הוועד הפועל של המרכז הרפואי הרצוג הוא גוף ציבורי המוביל לאורך שנות ההיסטוריה את פעילות המרכז הרפואי ואת חזונו. חבריו מגיעים מעולמות המנהל הציבורי, העסקים
והרפואה ופועלים בהתנדבות מלאה. לאורך השנים, משמש הוועד הפועל עוגן יציב עבור
הנהלת המרכז ומסייע לתרגם חלומות ותוכניות פיתוח למציאות. הוועד הפועל מטה כתף
ומסייע להנהלה בתחום גיוס המשאבים בארץ ובעולם, מהווה גורם חשוב בחיזוק הקשרים עם רשויות ציבוריות וגורמי ממשל שלהם השקה לתחומי פעילות היומיום של המרכז הרפואי (כגון עיריות, כנסת ישראל, הסוכנות היהודית ועוד), ואף מהווה גורם מרכזי בקידום ובביצוע תוכניות התרחבות. כמו כן, הוועד הפועל הוא הגורם המאשרר את הדו”חות הכספיים. עבודתו מתבצעת בתיאום מלא ותחת אווירת השותפות לדרך שאותה הוא חולק עם ההנהלה המקצועית-רפואית של המרכז.

יו”ר ועד הפועל– מר שמאי קינן

יליד העיר ירושלים, 1944.

משמש כיו”ר בהתנדבות של הוועד הפועל של המרכז הרפואי הרצוג  משנת 2000. בעבר, שימש משנה למנכ”ל משרד מבקר המדינה, עוזר מבקר המדינה והממונה על הקשר בין משרד מבקר המדינה לבין ועדות הכנסת.

מחוץ למשרד מבקר המדינה, שימש מספר שנים בתפקיד מנכ”ל עמותת רעות (רשת בתי אבות) ומנכ”ל היכל שלמה.

במקביל לתפקידו כיו”ר הוועד הפועל המרכז הרפואי הרצוג, משמש מר קינן גם כחבר דירקטוריון קק”ל (וחבר בוועדות הכספים, החינוך, גיוס המשאבים, התקשורת, יחסי הציבור ויו”ר ועדת מאזנים), חבר מועצת יד ושם, חבר דירקטריון מעלה – תקשורת וקולנוע וחבר הנהלה בהתנדבות בגופים נוספים.

חברי ועד הפועל

מר בני בן שוהם

מר יוסי ליברמן

פרופ' אלכס לבנטל

עו"ד שוקי למברגר

עו"ד אסתר בלום – פלובין

גב' ריבה רוטנברג – פרידמן

גב' דבי סילבר

מר אריה כהן