בניין המרפאות ע״ש גלסמן

בניית בנין המרפאות האמבולטוריות החדש, בסיוע תרומת הקרן הקיימת לישראל JNF קנדה והנדבן היהודי הקנדי, ד”ר מקס גלסמן ז”ל, הושלמה בשנת 2022.

בנין המרפאות מתפרש על 5 קומות וכולל כ- 3,000 מטר בנוי.

תוכנן על ידי משרד ‘רונאל אדריכלים’, בניהול האדריכלית איילה רונאל. בבנייתו הושקעה חשיבה רבה על אסתטיקה וקיימות. 

בבנין מרוכזים כלל שירותי בריאות הנפש האמבולטוריים שבמרכז הרפואי: מערך פסיכיאטריה אמבולטורית למבוגרים, מרכז לטיפול בפסיכוטראומה (מרכז מטי”ב), מרפאה פסיכו-גריאטרית ומרפאות בריאות הנפש לילדים ונוער.  מרפאה מיוחד מתמקדת בבוגרים צעירים בגילאים 18-25. ליד מרפאת הילדים ונוער ישנה גינה טיפולית אשר מאפשרת לילדים לשחק במסגרת מפוקחת וטיפולית. 

בנין המרפאות ע״ש גלסמן

בנין המרפאות ע״ש גלסמן חזית צפונית