מערכת פנאומטית לפנוי אשפה

בתי חולים, כמו הרבה מוסדות עם ריבוי אנשים, מייצרים כמויות גדולות של אשפה. 

במרכז הרפואי הרצוג, כחלק מהגישה הירוקה של בית החולים, ישנה הפרדה של אשפה עם מרכז מחזור לחומרים שמתאימים. פריטים אחרים המחייבים פינוי מיוחד (כגון חומרים מזהמים וביאולוגיים), מקבלים טיפול מיוחד.

האשפה ה”רגילה”, כולל מהמטבח, מפונה מכל מחלקה באמצעות שוט ומערכת סגורה לחלוטין המפנה את הפסולת באמצעות מערכת פנאומטית לדחסניות מיוחדות. בכך שהמערכת סגורה נמנעת הפגיעה הסביבתית של ריחות ופסולת ש”בורחת” בדרך ומאפשרת פנוי יעיל ומהיר של האשפה בצורה נוחה לאנשי הצוות.

בכך תורם המרכז הרפואי את חלקו לבריאות הסביבה וחסכון.