נוהל אשפוז

קבלת מטופל לאשפוז

בקשות לאשפוז יוגשו למרכז רפואי הרצוג על ידי בתי החולים הכלליים בהם מאושפזים המטופלים.
מטופלים יופנו למרכז רפואי הרצוג בתיאום עם קופות החולים שאליהם הם משתייכים או במקרים מיוחדים עם גורם מבטח אחר (משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, חברת ביטוח).

לפני הגעת המתאשפז למרכז הרפואי הרצוג, ייגש נציג משפחתו למחלקת קבלת החולים (1), כשהוא מצויד בתעודת הזהות שלו ושל המטופל, ויחתום על כתב התחייבות כספית .

לאחר סיום התהליך המנהלי יוזמן המטופל להתאשפז במחלקה הרלוונטית לו במרכז הרפואי.

בשעת הגעת המתאשפז למרכז הרפואי הרצוג, יפנה נציג משפחתו למחלקת קבלת החולים על מנת להשלים את תהליך הרישום.

במקרי ומתאשפז מגיע מחוץ לשעות פעילות (2) משרד קבלת החולים, ניתן לבצע את הרישום בהנהלת שירותי הסיעוד (3).

האגף לפסיכיאטריה

בימי שלישי, נותנת המחלקה לפסיכיאטריה של המרכז הרפואי הרצוג שירותי מיון.
במסגרת זו מופנים מטופלים למחלקה על ידי קופות חולים, מרפאות, בתי חולים כלליים, רופאים פסיכיאטרים, מד”א וגורמי חוק.

לאחר האבחון האחראי על המחלקה יחליט על אשפוז המטופל. 

לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת קבלת החולים 

טלפונית
02-5316831  / 02-5316832

או בדואר אלקטרוני
kabala@herzoghospital.org

1.
מיקום המשרד לקבלת חולים
קומה 4 בבניין הראשי של בה”ח

2.
שעות פעילות המשרד לקבלת חולים
ימים א’-ה’ – בין השעות 08:00-15:30

3.
מיקום הנהלת שירותי הסיעוד
קומה 4 בבניין הראשי של בה”ח במשרד האחות הראשית