ספר טלפונים במחלקות

רשימת מחלקות וטלפונים בתחנת האחיות:

הנשמה ילדים

הנשמה צעירים

הנשמה ד'

הנשמה ה'

סיעוד מורכב

הנשמה ו'

הנשמה ג'2

שיקום ג'

שיקום ד'

הנשמה א'

שיקום א'

שיקום ב'

הנשמה ב'

פסיכיאטריה נשים

03-5316907

פסיכיאטריה גברים