מרפאות לבריאות הנפש

המרכז הרפואי הרצוג מעניק מענה לכלל אוכלוסיית מרחב ירושלים, כולל צרכי אוכלוסיות ייחודיות (בין היתר, חרדית ואוכלוסייה מוסלמית). האגף הפסיכיאטרי בנוי משירותי בריאות נפש אמבולטורית (מרפאות חוץ ומרפאות יום), חדר מיון, ושלוש מחלקות אשפוז נפרדות: מחלקת אשפוז לנשים, ו-2 מחלקות אשפוז לגברים, עבור מתמודדי נפש ממגוון גילאים, הסובלים ממגוון הפרעות נפש ומחלות פסיכיאטריות ופסיכולוגיות, כדוגמת: מצבים פסיכוטיים, דיכאון, התמכרויות, מחלות הגיל השלישי, הפרעות פוסט-טראומטיות ועוד. 

במחלקות האשפוז המטרה היא להעניק לכל מטופל ומטופלת, את הטיפול המתאים ביותר, בהתאם למאפייני האישיות והאוכלוסייה. ההפרדה זו מעניקה את הקרקע לטיפול באופן מגן, מכבד, והמתאים/מיטבי עבורם.