About

המרכז הרפואי הרצוג הוא בית החולים העברי הראשון והותיק בישראל, הפועל ברציפות מאז התקופה העות’מנית שבסוף המאה ה- 19, תחת שמו המקורי: ‘עזרת נשים’, כשם העמותה המייסדת. לאורך השנים, שזורה פעילותו בהיסטוריה של היישוב הישן בארץ ישראל בכלל, ובירושלים בפרט. המרכז הרפואי, שידע גלגולים שונים ואשר למעלה משישים שנה ישב ברחוב יפו, עבר לאחר מלחמת ששת הימים למיקומו הנוכחי: בגבעת שאול שבכניסה לעיר ירושלים.

המרכז הרפואי הרצוג הוא בית חולים ציבורי, ללא כוונת רווח וממשיך להיות מנוהל על ידי אותה עמותה ציבורית בשם: “עזרת נשים”. המרכז אינו בית חולים ממשלתי, ולכן לא זוכה למימון המדינה, לא משויך לקופת חולים וגם אינו פרטי. המרכז הרפואי פועל מכוח תשלומים עבור שירותים רפואיים, באמצעות התחייבות קופות החולים (טופס 17) ובתמיכת תרומות נדיבות מהציבור בארץ ובחו”ל.

כיום המרכז הרפואי קרוי על שם הרבנית שרה הרצוג ז”ל, אשת הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל, הרב יצחק הלוי הרצוג (וסבת נשיא המדינה, יצחק הרצוג ואמו של הנשיא המנוח, חיים הרצוג), אשר ניהלה את הועד הפועל במסירות קרוב לארבעים שנה.

המרכז הרפואי הרצוג עוסק בעיקר ברפואת שיקום וגריאטריה, בהנשמה ממושכת ובבריאות הנפש. המרכז הרפואי הרצוג הוא חדשני ופורץ דרך בארץ ובעולם בתחומי רפואה אלו, ומהווה מוקד ידע לאומי בישראל בנושא הנשמה ממושכת וגמילה מהנשמה.

מיקוד רפואי

הרצוג הוא בית החולים הפסיכיאטרי הראשון במזרח התיכון וחלוץ התורה ומדיניות בריאות הנפש בארץ. במהלך השנים התמקד בתחומי רפואה נוספים, שלרוב נדחקים ‘לחצר האחורית’ של מערכת הבריאות הציבורית: מלבד בפסיכיאטריה, גם בגריאטריה ובשיקום. נוסף לאלו, נכנס לפני כרבע מאה לתחום ההנשמה הממושכת – עם הקמת אגף הנשמה קטן, שבינתיים גדל מאוד, עד ונחשב כיום לאחד ממרכזי ההנשמה הגדולים בעולם, מהחשובים והמובילים ברחבי תבל. 

על דגל המרכז הרפואי הרצוג חרוט מיומו הראשון לספק שירות רפואי מופתי, ללא משוא פנים לפסיפס הציבור הירושלמי והמרחב הכללי: יהודים וערבים, נוצרים ומוסלמים ובני עמים ודתות אחרים. המרכז הרפואי הרצוג שם דגש על החולים הנשכחים והמוזנחים במערכת הבריאות: בעיקר הקשישים, הכרוניים ותשושי הנפש.

כיום יש במרכז הרפואי הרצוג 428 מיטות אשפוז (בהתאם לרישיון משרד הבריאות). התפוסות בו גבוהות כל השנה ורשימות ההמתנה למיטת אשפוז – ארוכות מאוד. במהלך שנת 2024 יתווספו למרכז הרפואי כ= 130 מיטות אשפוז נוספות.

"תכנית אב" אדריכלית

כדי להיענות לצרכי הקהילה ולמשרד הבריאות, מקדמת הנהלת המרכז הרפואי “תכנית אב” אדריכלית חסרת תקדים ומלאת השראה, להרחבה הן בשטח הבנוי ובתשתיות האשפוז והטיפול הרפואי עם יעד של 1,200 מיטות אשפוז בעתיד, והן לביסוסו כקומפלקס נרחב של בריאות ורפואה מונעת עבור מטופלי המרכז והקהילה סביב.

בעתיד הקרוב צפויים להפתח במרכז הרפואי הרצוג: מרכז דיאליזה גדול, מכון דימות מתקדם ומרכז גדול בתחום בריאות הנפש לטיפול בנכי צה”ל הלומי קרב.

מצבת כוח האדם במרכז הרפואי מקיפה כ- 730 עובדים, מהם כ- 580 אנשי צוות רפואה, סיעוד ומקצועות הבריאות ועוד כ- 150 עובדים בתחומי  התפעול, הלוגיסטיקה ומנהל ומשק.