קלינאות תקשורת

רכיב מרכזי בהתאוששות ובשיקום נפגעים הוא עזרה בהשבת יכולת דיבור ויכולת אכילה עצמאית. קלינאי התקשורת מופקדים על תחומים אלו. הם מבצעים הערכת כושר בליעה לחולים מונשמים, לחולים לאחר אירוע מוחי ושאר מחלות נוירולוגיות, ולחולים אחרי חבלות ראש וצוואר וניתוחים. מתפקידם לאבחן  תפקודי שפה ודיבור ולטפל בהפרעות הבעה, הבנה, קריאה וכתיבה.

היחידה להפרעות בתקשורת ובליעה במרכז הרפואי הרצוג

צוות היחידה להפרעות בתקשורת במרכז הרפואי כולל: קלינאיות תקשורת, המתמחות בטיפול בהפרעות נרכשות בתחום התקשורת, השפה, הדיבור, הקול והבליעה. 

הצוות מטפל במחלקות מונשמים, שיקום, שיקום יום, סיעוד מורכב ופסיכיאטריה, כאשר קיימות אטיולוגיות שונות להפרעות: אירועי מוח, חבלות ראש, גידולים, מחלות נוירו-דגנרטיביות ועוד. 

היחידה להפרעות בתקשורת ובליעה כוללת חדרי טיפולים מאובזרים בציוד מקצועי מגוון ומתקדם, לרבות, תוכנות מחשב מתקדמות, שמסייעות לצוות באבחון ובתרגול מודרך.

תחומי הטיפול וההתמחות של צוות היחידה להפרעות בתקשורת ובליעה במרכז הרפואי הרצוג

מטרת היחידה היא לבצע הערכת מצב ולתת מענה טיפולי, בהתאם לקשיים העולים בתחומים הבאים:

שפה – הפרעות שפתיות וקוגניטיביות- תקשורתיות (על רקע אפזיה או דמנציה), אשר מתבטאות באחד או יותר מארבעת ערוצי השפה – הבנה, הבעה כתיבה וקריאה. 

צוות היחידה מטפל בניסיון לשיקום יכולות פגועות, במתן אסטרטגיות פיצוי, בהתאמת תת”ח (תקשורת תומכת וחליפית), ובהדרכת המשפחות ומטפלים.

דיבור וקול – ישנן מגוון הפרעות דיבור וקול נרכשות (דיסארתריה, אפרקסיה, דיספוניה והיפופוניה), הפוגעות במובנות הדיבור ובאיכות הקול,  ומקשות על המטופלים לקיים תקשורת עם הסביבה.

במהלך הטיפול, מתייחסות הקלינאיות לאיכות הקול, לעוצמת הקול, לאיכות ולמובנות הדיבור. במידת הצורך, נעשה שימוש בטיפול על פי עקרונות שיטת LSVT. במסגרת הטיפול באוכלוסיית המונשמים, מותאמים שסתומי דיבור, והמטופלים עוברים תהליך עד להפקת קול אופטימלית.  

בליעה – הפרעה בבליעה (דיספגיה) שכיחה בקרב מטופלים מונשמים, או בעלי רקע נוירולוגי או פסיכיאטרי. היא עלולה להשפיע על המצב הרפואי, התזונתי והחברתי של המטופל. 

במרכז הרפואי ניתנים טיפולים לשיפור תפקוד הבליעה, ובין היתר, מבצע צוות היחידה בדיקות להתאמת מרקמי מזונות ונוזלים מותאמים לכל מטופל, מלמד אסטרטגיות בליעה וכללים לשמירת בטיחות הבליעה.
במחלקת המונשמים, חלק מהמטופלים עוברים תהליך ניסיון לגמילה מזונדה.  

שמיעה – ירידה בשמיעה שכיחה בקרב מטופלים מונשמים ובגיל השלישי (בעיקר פרסביאקוזיס). ירידה בשמיעה עלולה להשפיע על אינטראקציות חברתיות, יכולות קוגניטיביות, ואף לגרום לנפילות.

צוות היחידה מספק המלצות למגברים, ומבצע התאמות וניסיונות שימוש בהם – במהלך הליכים טיפוליים. במידת הצורך, המטופלים מופנים להערכת שמיעה מקיפה.
* עבור המטופלים המונשמים ניתנת הפניה לבדיקת שמיעה במרכז הרפואי. 

טלפון במחלקה

מיקום 

בניין סמסון קומה -1

שפות הטיפול

עברית, אנגלית, רוסית וצרפתית