“במרכז “הרצוג” רוצים להיות “מגדלור” לטיפול בלוחמים פוסט טראומטיים”