ב-Radio J שבצרפת מדברים על המרכז הרפואי הרצוג ועל עבודת הקודש שנעשית בו בטיפול בחיילים עם PTSD