“השלישי בגודלו בירושלים – תנופת הפיתוח של בית החולים הרצוג”