יהודה דוד רופא כירורג שעלה מצרפת ושירת מאז בכל המלחמות, מדבר ב-Radio J שבפריז על המרכז הרפואי הרצוג,