״חיות, תיפוף וקסדה חדשנית: מרכז לטיפול בלוחמים עם פוסט-טראומה נפתח בירושלים״